Wszystkie artykuły w kategorii: "Informatyka"

Polecane artykuły:

Rosnące zagrożenia, rosną(...)

Zagrożeń związanych z negatywnym oddziaływaniem działalności gospodarczej na środowisko naturalne z roku na rok jest coraz więcej. Ma na to wpływ szereg czynników, w tym m.in. wieloletnie zaniedbania i brak inwestycji w poprawę standardów środowiskowych.   Nieustannie spotykamy się ze świadomie prowadzoną polityką maksymalnej eksploatacji środowiska, bez względu na możliwości jego degradacji. Z drugiej strony zachodzą istotne zmiany w otocz(...)
»

Energia Jutra(...)

Główną idea Konferencji Inaugurującej Polski Kongres Energii Odnawialnej 2013 – Energia Jutra, która odbyła się 29 sierpnia br. we Wrocławiu, było stworzenie platformy do debaty, wymiany poglądów i doświadczeń oraz pogłębienia wiedzy o odnawialnych źródłach energii. Uczestnikami konferencji byli zarówno przedstawiciele samorządów lokalnych, jak również eksperci oraz inwestorzy z polskich i zagranicznych firm z branży OZE. Konferencję otworzyli: marszałek województwa dolnoś(...)
»