Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator"

Polecane artykuły:

„Nowy, praktyczny w(...)

Na warszawskim Targówku od lutego rusza nowy, pilotażowy program edukacyjny Fundacji Nasza Ziemia pt. „Nowy, praktyczny wymiar edukacji ekologicznej”. Jego misją jest stworzenie w szkołach i przedszkolach na terenie dzielnicy Targówek w Warszawie możliwości praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego poprzez prowadzenie codziennej selektywnej zbiórki zużytych opakowań i odpadów oraz edukacji ekologicznej w tym zakresie. Podstawowym celem programu jest(...)
»

Oddziaływanie przedsięwzi(...)

W fazie eksploatacji z nowo projektowanych obiektów woda pobierana będzie z wodociągu miejskiego na cele bytowe i chłodnicze oraz obrony pożarowej. Projektowany odcinek wodociągu zakładowego zostanie włączony do istniejącego wodociągu f 150 mm. Bilans potrzeb wodnych wykonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody – (DzU z 2002 r. nr 8, poz. 70). W fazie p(...)
»