Kompostowanie technologią pryzm otwartych - organizacja zakładu i kalkulacja kosztów

wydany w Przegląd Komunalny – 2003-3
  DRUKUJ
Narastające problemy z utylizacją odpadów komunalnych przyczyniają się do widocznego zainteresowania różnymi jej formami. Utylizacja frakcji organicznej odpadów komunalnych znajduje swoje odzwierciedlenie w różnych metodach kompostowania, które determinują w zasadzie architekturę, organizację i sposób zarządzania kompostownią. Takie koszty w znacznym stopniu wynikają z przyjętej metody.

O ile o metodach i samej technologii kompostowania pisano już na łamach „Przeglądu Komunalnego”, to o problemach zarządzania i kosztach kompostowania pisze się niewiele. Wynika to z samego charakteru kosztów, które w zasadzie są wynikiem konkretnie zrealizowanego przedsięwzięcia, umownie nazwanego kompostownią. Można jednak pokusić się o przedstawienie problematyki zarządzania i kosztów w zakresie jednej metody. Poniżej przeds [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus