Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Wykorzystanie funduszy un(...)

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) realizuje się duże inwestycje infrastrukturalne w zakresie ochrony środowiska, transportu, energetyki, kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa wyższego. Łącznie na te projekty w latach 2007-2013 przeznaczono 37,6 mld euro, z czego wkład unijny to 27,9 mld euro, a krajowy – 9,7 mld euro. Inwestycje w ochronie środowiska pochłoną niecałe 5 mld euro (18% puli). Trzeba wiedzieć, że(...)
»

Ile odpadów w zamian za o(...)

Tegoroczna jesień należy do bardzo pracowitych. Jak grzyby po deszczu powstają projekty uchwał, tworzące nowy, gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi. Ich analiza pozwala stwierdzić, że przygotowywanie lokalnych ram prawnych nowej gospodarki odpadowej jest prawdziwym wyzwaniem. W każdym rozwiązaniu – choć opartym na tej samej ustawie – widać starania poszczególnych gmin o stworzenie systemu optymalnego: realizującego potrzeby mieszkańców i zabezpieczają(...)
»