Źródła finansowania inwestycji ciepłowniczych

wydany w Przegląd Komunalny – 2003-3
  DRUKUJ
Istnieje kilka możliwości finansowania inwestycji ciepłowniczych. Można na przykład wykorzystać środki własne przedsiębiorstwa. Źródłem środków przeznaczonych na realizację zamierzonych przedsięwzięć może być też gmina. W niektórych wypadkach można liczyć na pomoc funduszy ochrony środowiska. Istnieje także możliwość pozyskania środków z emisji obligacji bądź znalezienia partnera finansowego działającego na zasadzie tzw. trzeciej strony.

Finansowanie z wykorzystaniem środków własnych

Jako środki własne przedsiębiorstwa rozumie się te, które wygenerowane są wskutek prowadzonej przezeń działalności gospodarczej. Należą do nich m.in. odpisy amortyzacyjne naliczane od posiadanych środków trwałych i część zysku z prowadzonej działalności pozostała po opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. To n [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus