Zadania gmin w zakresie zaopatrzenia w ciepło

wydany w Przegląd Komunalny – 2003-3
  DRUKUJ
W strefie klimatycznej, w której znajduje się Polska zaopatrzenie w ciepło należy do najważniejszych usług energetycznych świadczonych na rzecz społeczeństwa. Obowiązki związane z realizacją tego zadania spoczywają, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, właśnie na gminie. Ustawa ta, w artykule 7 ust. 1 punkt 3 wskazuje, że: „...Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: ...zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.”

Jedną z głównych tendencji w naszym kraju oprócz budowy rynkowej gospodarki jest spowodowany przebudową systemu gospodarczo - społecznego wzrost samorządności społeczeństwa połączony z przeniesieniem uprawnień i obowiązków na samorządowe miasta i gminy. Podane w ustawie uregul [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus