Technologie stosowane w ciepłownictwie

wydany w Przegląd Komunalny – 2003-3
  DRUKUJ
Ciepłownictwo to bardzo ważna dla polskiej gospodarki branża w sektorze energetycznym kraju. Świadczy o tym fakt, że scentralizowane systemy ciepłownicze pokrywają średnio 72% zapotrzebowania na ciepło w miastach. Skromnie więc licząc kilkanaście milionów obywateli naszego kraju korzysta z lokali ogrzewanych z sieci ciepłowniczych. Ciepło na te potrzeby wytwarzane jest w ramach energetyki zawodowej i przemysłowej oraz w ciepłowniach komunalnych. Tylko ok. 27% zapotrzebowania na ciepło w gospodarstwach domowych pokrywane jest indywidualnymi systemami grzewczymi.


Rys.1. Ciepło w miejskich systemach ciepłowniczych.


Potencjał techniczny w zakresie wytwarzania ciepła jest znaczący i przewyższa [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus