Formy organizacyjne przedsiębiorstw ciepłowniczych

wydany w Przegląd Komunalny – 2003-3
  DRUKUJ
Realizacja zadania własnego w zakresie zaopatrzenia w ciepło wymaga podjęcia przez gminę działalności gospodarczej. Działalność tę może prowadzić zarówno sama gmina np. w formie wydzielonego zakładu budżetowego lub powołana przez nią spółka prawa handlowego. Zadania te równie dobrze może realizować każdy inny niepowiązany kapitałowo i organizacyjnie z gminą podmiot gospodarczy, który zaopatrzenie w ciepło będzie realizował na warunkach określonych w odpowiedniej umowie.


Rys.1 Struktura przedsiębiorstw ciepłowniczych w Polsce (wg danych Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie 2001 r.).

Struktura przedsiębiorstw ciepłowniczych w Polsce, patrząc z punktu widzenia formy organizacyjnej prowadzonej dz [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus