Ciepłownictwo, ochrona środowiska i integracja europejska

wydany w Przegląd Komunalny – 2003-3
  DRUKUJ
W końcu lat 90- tych podjęte zostały prace legislacyjne nad harmonizacją polskiego systemu prawa ochrony środowiska z systemem obowiązującym w państwach UE. Tak więc na obecny stan polskiego prawa składa się 15 ustaw związanych z ochroną środowiska implementujących stosowne dyrektywy. Kluczowe znaczenie posiada ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, obowiązująca od 1 października 2001 r. i od tego czasu kilkakrotnie już zmieniana.

Tylko ustawa Prawo ochrony środowiska implementuje do polskiego systemu prawnego zasady zawarte w 18 dyrektywach Unii Europejskiej, np. dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć na środowisko oraz dyrektywę 97/11/WE zmieniającą dyrektywę 85/337, dyrektywę 96/62/WE w sprawie oceny i zarządzania jakością powietrza oraz dyrektywę [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus