Wszystkie artykuły w kategorii: "Dodatki - Zeszyty Komunalne"

Polecane artykuły:

Kredytowy zawrót głowy(...)

Jednostki samorządu terytorialnego (jst) na realizację swoich ustawowych obowiązków, w tym także na wydatki inwestycyjne, czerpią środki z kredytów, pożyczek i sprzedaży obligacji. Czy jednak zobowiązania te są zaciągane prawidłowo i czy środki z nich pochodzące są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem? – odpowiedzi na te i inne pytania szukała Najwyższa Izba Kontroli. Celem kontroli było ponadto ustaleni(...)
»

Kropla świata(...)

RPA wysycha Borykająca się z wysokim bezrobociem, niskimi płacami i problemami na tle rasowym Republika Południowej Afryki jest coraz bardziej nękana suszą. W wielu rejonach brak wody prowadzi do protestów, a nawet zamieszek. Ale w Paulpietersburgu deficyt wody zjednoczył lokalną społeczność. Woda jest tam dowożona beczkowozami o pojemności 5 tys. litrów. Wielu mieszkańców wędruje po nią nawet 6 km, niosąc 25-litrowe zbiorniki. – Nosimy wodę na zmianę, a zbiorniki, (...)
»