Wszystkie artykuły w kategorii: "Dodatki - Zeszyty Komunalne"

Polecane artykuły:

Raport o ZSEE(...)

Na podstawie prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz danych zawartych w bazie danych o sprzęcie i zużytym sprzęcie corocznie sporządzany jest raport. Jaki wyłania się z niego obraz gospodarki ZSEE? Zgodnie z art. 88 ust. 1 Ustawy z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (DzU z 2015 r., poz. 1688), Główny Inspektor Ochron(...)
»

Ewidencja odpadów i zbior(...)

Ustawa z 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 28, poz. 145), zwana dalej ustawą „zmieniającą”, wprowadziła również zmiany w zakresie ewidencji odpadów i zbiorczych zestawień danych. Artykuł 36 ust. 1 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2007 r. nr 39, poz. 251, z późn. zm.) stanowi, że posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia ich ilościowej i jakościowej ewidencji(...)
»