Wszystkie artykuły w kategorii: "Dodatki - Zeszyty Komunalne"

Polecane artykuły:

Kolejne problemy przed na(...)

Mija jedenasty miesiąc od wejścia w życie ustawy Prawo wodne, a problemów zamiast ubywać, przybywa. Ostatnio świat prawniczy zelektryzowała interpretacja Wód Polskich dotycząca celów poboru wody przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne i dalej idących skutków tej interpretacji. Rzeczywiście, Wody Polskie zintensyfikowały działania polegające na naliczaniu opłat za usługi wodne – po doświadczeniach w decyzjach dotyczących opłat stałych, znajdujących swój finał często w sądach ad(...)
»

SOS odpady(...)

O „rewolucji śmieciowej” i obowiązkach wynikających z nowych uregulowań prawnych w gospodarce odpadami dyskutowano podczas Międzynarodowego Forum Gospodarki Odpadami w Polsce SOSEXPO 2012, które odbyło się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Forum zorganizował w dniach 24-25 kwietnia br. Zarząd Targów W(...)
»