Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

„Zielony certyfikat” w OŚ(...)

W Gubinie pracuje polsko-niemiecka oczyszczalnia ścieków, obsługująca miasta Gubin i po niemieckiej stronie Guben wraz z przyległymi wioskami. Oddany do eksploatacji w maju 1998 r. obiekt pracuje niezmiennie i reprezentuje wysoki poziom techniczny inżynierii sanitarnej. Utrzymuje on bez najmniejszych zakłóceń ustalone pozwoleniem wodno-prawnym parametry oczyszczania ścieków. Koszty budowy oczyszczalni i ich podział pomiędzy każde z miast przedstawia tabela 1. (...)
»

Przegląd prasy(...)

WATER & WASTEWATER INTERNATIONAL Volume 16, Issue 3. June 2001 Mark Wilf: "Technologia kapilarna ma zastosowanie do wstępnego oczyszczania wody silnie zanieczyszczonej zasilającej proces osmozy odwróconej (RO)" (Capillary technology pretreats highly-fouled RO feed water) Nowa technologia membran kapilarnych stosowana do wstępnej obróbki pomaga membranom do wody morskiej na pracę przy wyższym natężeniu strumienia, poprawiając ekonomikę odsalania. Tec(...)
»