Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Systemy Oświetlenia W Agl(...)

Obecnie w Polsce wykorzystuje się ok. 3,3 mln lamp ulicznych, z czego ok. 60 – 65% stanowią lampy sodowe. Pozostałe to lampy rtęciowe, żarowe, neonowe itp. Wysokie koszty, chęć poprawy jakości oświetlenia na ulicach oraz aspekty środowiskowe to główne powody zaplanowanej na najbliższe lata w połowie polskich gmin modernizacji oświetlenia ulicznego. Spośród testowanych rozwiązań najpopularniejsza jest wymiana opraw oświetleniowych i zastosowanie z(...)
»

Robocza wizyta(...)

Kolejny miesiąc w wielu momentach potwierdził zasadność istnienia poznańskiego oddziału Polskiej Izby Ekologii i uznanie dla naszych inicjatyw. Najważniejszym wydarzeniem było niewątpliwie spotkanie Prezydium Rady Dyrektorów Oddziału z Tomaszem Podgajniakiem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska. Było ono rezultatem styczniowej wizyty w Warszawie, podczas której przedłożone zostały zamierzenia Oddziału na 2004 r. oraz zreferowano jego działania w minionym roku i zaprezentowano problem(...)
»