Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

XXXVII Zjazd Krajowego Fo(...)

  Wrzesień to miesiąc, w którym tworzymy plany na kolejny rok. Znamy już założenia rządu co do wskaźników makroekonomicznych, czekamy na ostateczną wersję zmian w regulacjach prawnych związanych z funkcjonowaniem branży odpadowej. O ile podwyższać będziemy ceny usług, będzie zależeć nie tylko od naszych firm, ale w głównej mierze od uwarunkowań zewnętrznych, związanych z obowiązkiem realizacji kolejnych inwestycji poprawiających sposób zagospodarowan(...)
»

Wzrosną ceny ciepła?(...)

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w maju br. ogłosił jednostkowe opłaty zastępcze dla wysoko sprawnej kogeneracji, które mają obowiązywać w roku 2014, a także opłaty na rok 2015. Według producentów ciepła systemowego, opłaty są zbyt niskie, przez co system wsparcia dla kogeneracji staje się martwy. Taka decyzja URE wpłynie na sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw ciepłowniczych, a także może spowodować wzrost cen ciepła systemowego. Opłaty zastępcze(...)
»