Wszystkie artykuły w kategorii: "Środowisko"

Polecane artykuły:

Ekohydrologia – systemowe(...)

    Z perspektywy postępującej degradacji środowiska przyrodniczego w skali globalnej oddziaływanie człowieka na ekosystemy można podzielić na dwie główne formy. Pierwszą jest emisja substancji toksycznych jako wynik wzrastającego zużycia energii i materii oraz chemizacji, drugą zaś – degradacja ewolucyjnie ukształtowanych cykli krążenia wody i materii w ekosystemach.   Szczególnie druga forma antrop(...)
»

Mikoryzy na terenach zurb(...)

Różnorodna i wielopłaszczyznowa aktywność człowieka, a w tym rozwój budownictwa, przemysłu i transportu, sprzyja postępującej degradacji środowiska przyrodniczego, a w konsekwencji utrudnia egzystencję roślin. Aby poprawić zarówno żywotność lub zdrowotność roślin, jak i samą strukturę podłoża, wprowadza się tzw. sztuczną mikoryzację. Dla roślin nieb(...)
»