Wstrzymanie użytkowania instalacji

wydany w Przegląd Komunalny – 2003-12
  DRUKUJ
Wstrzymanie użytkowania instalacji jest jedną z instytucji odpowiedzialności administracyjnej. Do podejmowania decyzji w tej mierze właściwy jest wojewódzki inspektor ochrony środowiska bądź wójt (burmistrz, prezydent), w pewnych sytuacjach także organ Państwowej Straży Pożarnej. Wstrzymanie użytkowania instalacji następuje na podstawie odpowiednich przepisów ustawy P.o.ś. Instytucję tę należy odróżnić od wstrzymania działalności prowadzonej przez określony podmiot, której stosowanie reguluje ustawa o odpadach.

Wstrzymanie użytkowania dotyczy tylko „instalacji” (definicja - art. 3 pkt. 6). Należałoby uznać, że w przepisach P.o.ś. dotyczących wstrzymania użytkowania instalacji termin użytkowanie nie jest używany w sensie przewidywanym przepisami kodeksu cywilnego. Nie chodzi tu o prawo rzeczowe do instalacji (cz [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus