Termiczne przekształcanie odpadów - zmiany przepisów

wydany w Przegląd Komunalny – 2003-12
  DRUKUJ
Dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska z 30 lipca 2001 r. w sprawie wprowadzania do powietrza substancji zanieczyszczających z procesów technologicznych i operacji technicznych (DzU nr 87, poz. 957) straciło moc 30 czerwca 2003 r. 3 października 2003 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z 4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (DzU nr 163, poz. 1584), wydane na podstawie art. 145 ust. 1 pkt 1 oraz art. 146 ust. 2 i 4 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (DzU nr 62, poz. 627, z późn. zm.).

W rozporządzeniu tym zostały określone standardy emisyjne z instalacji w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza zróżnicowane w zależności od rodzaju działalności, technologii lub operacji technicznej oraz terminu oddania instalacji do eksploatacji, [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus