Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo ochrony środowiska"

Polecane artykuły:

Toryfikacja biomasy – hol(...)

Standardowa produkcja pelet z biomasy posiada kilka zalet, jednak jest dość kosztowna i energochłonna, zwłaszcza w przypadku biomasy innej niż trociny. Ponadto w wykorzystaniu pelet mogą pojawić się problemy związane z ich trwałością i charakterem higroskopijnym. Rozwiązaniem jest przetwarzanie biomasy na drodze toryfikacji. Niniejszy artykuł prezentuje obecny stan rozwoju technologii ECN (Energy Research Centre of the Netherl(...)
»

Polska w europejskiej spo(...)

  Tworzywa sztuczne stanowią, choć niewielki masowo, znaczny objętościowo procent wszystkich odpadów stałych w Europie. Każdego roku powstaje ok. 24 mln ton odpadów z tworzyw sztucznych.   Poprzez różne formy ich odzysku można uzyskać zarówno surowce do produkcji nowych wyrobów, jak i odzyskać energię zmagazynowaną w odpadach. Odpady z tworzyw sztucznych są cenne zarówno z ekonomicznego, jak i ekologi(...)
»