Wszystkie artykuły w kategorii: "Informatyka"

Polecane artykuły:

Jakość wody do spożycia -(...)

Jakość wody do spożycia - aspekty prawne Nowe rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wypełniło istniejącą "lukę prawną". Była ona kłopotliwa od 18 sierpnia 2006 r., czyli od daty utraty mocy obowiązującej poprzedniego rozporządzenia w tym przedmiocie, tj. rozporządzenia z 19 listopada 2002 r. Na podstawie art. 5 Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektóry(...)
»

Bezpieczeństwo dostaw wod(...)

Monitorowanie każdego etapu daje gwarancję, że system wodociągowy działa prawidłowo, a dostarczana woda spełnia określone wymagania. Odpowiedzialność za to spoczywa na wszystkich podmiotach, stanowiących ogniwa łańcucha dostawy – od ujęcia do klienta. Zapewnienie ciągłości dostaw wody Katowickie Wodociągi świadczą na terenie Katowic usługi dostawy wody, eksploatując sieć wodociągową o długości 1014,7 km. Jak każde przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne(...)
»