Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Metodyka obniżania poziom(...)

Uproszczona metodyka ograniczania strat wody polega na wykonaniu bilansu zużycia wody, obliczeniu podstawowych wskaźników strat oraz porównaniu prawdopodobnej średniej wartości wycieków z wartością rozbiorów z godzin nocnych. Ponadto istotne jest określenie przyczyn i struktury strat oraz wstępne wydzielenie stref wykazujących podwyższony poziom strat lub awaryjności, a następnie precyzyjna lokalizacja, wyznaczana przeważnie metodami akustycznymi. Metodyka ta powinna być stosowan(...)
»

Zakład Utylizacji Odpadów(...)

  Zakład Utylizacji Odpadów (ZUO) w Gorzowie Wlkp. utworzony został w marcu 1992 r. przez Zarząd Miasta w celu koordynacji zamierzeń związanych z tworzeniem kompleksowej gospodarki odpadami w trosce o środowisko naturalne miasta i okolic. W 1994 r. Zakład oddał do eksploatacji kwaterę składowiska odpadów o powierzchni 1,5 ha, spełniającą wymogi ochrony środowiska, wraz z infrastrukturą techniczną uwzględniającą planowaną budowę Zakładu w Chr&oac(...)
»