Projektowanie i budowa nowoczesnego regionalnego składowiska odpadów

wydany w Przegląd Komunalny – 2003-12
  DRUKUJ
Obecny oraz przyszły stan regulacji prawnej w dziedzinie ochrony środowiska w Polsce jest i będzie kształtowany przez prawo i politykę Wspólnoty Europejskiej. Dotyczy to również gospodarki odpadami komunalnymi, a w szczególności ich unieszkodliwiania poprzez deponowanie na składowiskach.

Większość z zaleceń i wymagań dotyczących składowisk odpadów, zawartych w obowiązującej od 16 lipca 1999 r. dyrektywie Unii Europejskiej w sprawie składowania odpadów (1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r.) oraz implikacje techniczno-technologiczne wynikające z ich wdrażania w warunkach polskich należy stosować już obecnie w kraju, traktując je jako działania dostosowawcze do wymagań Unii. Nie to jednak ma decydujące znaczenie. Istotne jest wprowadzenie nowego sposobu myślenia o składowiskach i zasadach ich funkcjonowania w systemie gospod [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus