Wszystkie artykuły w kategorii: "Dodatki - Zeszyty Komunalne"

Polecane artykuły:

Ponadczasowe szkło(...)

Trwa II edycja Konkursu o Szklaną Statuetkę Przeglądu Komunalnego. Segregowanie i ponowne wykorzystanie odpadów szklanych w Polsce nadal występuje na zbyt małą skalę. Konkurs został zorganizowany właśnie po to, aby zachęcić samorządy oraz przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej do zajęcia się tym problemem. Szkło jest doskonałym opakowaniem, wykorzystywanym codziennie przez każd(...)
»

Kryteria zastosowania met(...)

Tadeusz Pająk Sformułowanie a następnie analiza kryteriów dla systemu, jakim jest kompleksowo realizowana gospodarka odpadami, wydaje się przedsięwzięciem jednakowo złożonym. Jeżeli wziąć pod uwagę to, że termiczna utylizacja odpadów, zapewniająca największy zakres ich przetwarzania z jednoczesnym odzyskiem zawartej w nich energii, może być w zgodzie z prawem polskim i wspólnotowym oraz może być elementem takiego systemu, to łatwo zauważyć, że zarówno kryteria zdefiniowane d(...)
»