Wszystkie artykuły w kategorii: "Dodatki - Zeszyty Komunalne"

Polecane artykuły:

Prawo produktowe – (...)

W niniejszym opracowaniu dokonany zostanie przegląd zmian prawnych, jakie dokonały się w zakresie prawa produktowego z punktu widzenia ochrony środowiska. Stąd interesują nas głównie produkty, które mogą wywierać wpływ na stan środowiska lub na stan zdrowia ludzi. Przegląd obejmuje: substancje i preparaty chemiczne, wyroby zawierające azbest, substancje i produkty w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (DzU nr 62, poz. 627 z późn. zm.), środki ochrony roślin,(...)
»

Nowelizacja ustawy o ZSEE(...)

Po trzech latach obowiązywania ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) nadszedł czas jej nowelizacji. Ma ona na celu uszczelnienie systemu gospodarowania zużytym sprzętem oraz wprowadzenie instrumentów umożliwiających osiągnięcie rocznego poziomu zbierania odpowiadającego co najmniej 4 kg zużytego sprzętu w przeliczeniu na obywatela.  Bazując na tekście nowelizacji ustawy o zużytym sprzęcie, (...)
»