Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nie taki diabeł straszny(...)

Finanse jednostek samorządu terytorialnego są ostatnio tematem ożywionej dyskusji. Toczy się ważna debata nad kształtem ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wiele mówi się także o zadłużeniu samorządów. Oba wątki mają istotne znaczenie w perspektywie akcesji Polski z Unią Europejską, w tym korzystania ze środków unijnych. W wielu publikacjach i dyskusjach o zadłużeniu samorządów podkreślano wzrost tego zadłużenia, mocno akcentując jego niekorzystny charakter oraz pytając o(...)
»

Puchary za odpady(...)

Zwieńczeniem trwającej rok zbiórki surowców był finał VII edycji Konkursu „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu. Na uroczystości, zorganizowanej 21 listopada br. w sali konferencyjnej World Trade Center w Poznaniu, gościliśmy ponad 350 osób, wśród nich laureatów, członków Kapituły, fundatorów nagród i uczestników tej imprezy. Posiedzenie (...)
»