Dotacje dla rolników

wydany w Przegląd Komunalny – 2003-11
  DRUKUJ
W gospodarstwach rolnych, specjalizujących się w hodowli i produkcji zwierzęcej, powstaje rocznie ponad 140 mln ton odchodów. Do gleby, wód powierzchniowych i podziemnych przenikają ogromne ilości szkodliwych substancji, ok. 450 tys. ton azotu i 255 tys. ton fosforu. Zanieczyszczenia te stanowią poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego w Polsce.

Prawidłowo magazynowane odchody zwierzęce stanowią cenny surowiec nawozowy, zaś niewłaściwie przechowywane są odpadem bardzo niebezpiecznym dla środowiska.

Wymogi prawne

Spośród blisko 2 mln gospodarstw rolnych w Polsce, jedynie 10% posiada urządzenia i zbiorniki przystosowane do przechowywania gnojówki, gnojowicy i obornika. Pozostałe gospodarstwa, zajmujące się produkcją zwierzęcą, mają 5 lat na ich zainstalowanie. Taki wymóg wprowadziła ustawa o [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus