Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Audyt w branży opakowanio(...)

Zgodnie z ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, od 1 stycznia 2016 r. zacznie obowiązywać obligatoryjny audyt recyklerów. Ustawa z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wprowadza obowiązek przeprowadzania rocznego audytu zewnętrznego, dokonywanego przez akredytowanego weryfikatora środowiskowego (rozdział 9). Wskazany obowiązek dotyczy przedsiębiorców, którzy prowadzą recykling lub inny niż recykling proces odzy(...)
»