Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Blisko ziemi(...)

Kariera prof. Kozłowskiego prowadziła od asystentury na Uniwersytecie Jagiellońskim poprzez udział w obradach Okrągłego Stołu do stanowiska dziekana w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania. Taką drogę wyznaczyła… reforma rolna z 1944 r. - Miałem być rolnikiem, a zostałem geologiem – powiada, uśmiechając się, prof. Stefan Kozłowski. – Jedna i druga profesja jest blisko ziemi. Mój ojciec posiadał majątek w Przybysławicach, w powiecie miechowskim, więc by(...)
»

Ochrona stanu obecnego to(...)

Określony w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r., wolumen dla aukcji istniejących powinien, w naszej opinii, uwzględniać możliwość migracji przynajmniej części farm wiatrowych (zarówno do 1 MW jak i powyżej tego progu). Szacujemy, że w Polsce może być nawet 600 instalacji o mocy do 1 MW (włącznie), które razem stanowią wolumen ok. 360-400 MW. Jes(...)
»