Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Metody lokalizacji awarii(...)

Według IWA proces optymalizacji pracy sieci wodociągowej opiera się na czterech podstawowych grupach działań, takich jak aktywna kontrola wycieków, szybkość napraw (szybkość detekcji wycieków), kontrola i regulacja ciśnienia oraz rehabilitacja przewodów. Wykorzystanie tych grup działań pozwala na racjonalizację i obniżenie kosztów eksploatacji oraz dostawy do odbiorców wody w wymaganej objętości, o dobrej jakości i odpowiednim ciśnieniu. Nie wszystk(...)
»

W dobie globalizacji(...)

Jak podaje Organizacja Narodów Zjednoczonych, współczesny świat jest obecnie bardziej miejski niż wiejski. Co więcej, ta zależność będzie się w ciągu najbliższych lat istotnie nasilać. Zamieszkująca tereny miejskie i ciągle zwiększająca się liczba ludności, często o zupełnie odmiennych poglądach, potrzebach i aspiracjach, powoduje, iż miasta muszą odnajdywać się w nowych warunkach. Globalizacja, wbrew wielu mylnym przekonaniom, nie jest procesem nowym. Nig(...)
»