Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Inwestycyjny kalejdoskop(...)

Oczyszczalnia na start! W Jedlińsku (woj. mazowieckie) powstanie mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków. Do procesu oczyszczania zostanie wykorzystana technologia osadu czynnego o przepływie ciągłym. Obiekt będzie się składał m.in. z automatycznej stacji zlewnej ścieków dowożonych, pompowni ścieków surowych, reaktora biologicznego oczyszczania oraz stacji dmuchaw. Ponadto powstanie zbiornik higienizacyjno-odświeżający ścieków d(...)
»