Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Tor w reaktorach jądrowyc(...)

Zasoby uranu wyczerpują się. W związku z tym poszukuje się alternatywnego paliwa, które mogłoby być wykorzystywane w elektrowniach jądrowych. Duże możliwości daje tor. Zasoby uranu, które można wydobyć za cenę mniejszą niż 80 dol./kgU, oceniono w 2007 r. na 5 469 000 ton. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej szacuje, że wystarczą one przynajmniej na sto lat pracy obecnie istniejących reaktorów. Jednak w ostatnich latach ma miejsce renesans energetyki j(...)
»

Dostępność usług wod-kan (...)

 Odbiorcy usług wodociągowo-kanalizacyjnych, zgodnie z regulacjami wynikającymi wprost z obowiązujących w Polsce przepisów, podlegają szczególnej ochronie m.in. poprzez przyznanie im określonych praw, które nie mają mocy obowiązującej w innych obszarach obrotu gospodarczego i na innych, nieregulowanych przez władzę publiczną, rynkach. Mowa tu np. o przepisach Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i akt&(...)
»