Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Uwarunkowania i wymagania(...)

Seminarium "Bioenergia w rolnictwie" - POLAGRA FARM 2003 Zagadnienie promowania odnawialnych źródeł energii, w tym biomasy w energetyce, pojawia się w Unii Europejskiej oraz w Polsce już od ponad 15 lat. W polskim prawie można odwoływać się do postanowień Konstytucji, która nakłada w tym względzie określone obowiązki na instytucje, przedsiębiorstwa i obywateli. Deklaracje polityczne krajów Wspólnoty zostały zebrane w 1996 r. w tzw. Białej Księdze Odn(...)
»

Bierz dotacje na OZE!(...)

W okresie kryzysu warto skupić się na inwestycjach proekologicznych, na które przedsiębiorcy mogą otrzymać finansową pomoc unijną i rządową. Są to m.in. przedsięwzięcia w odnawialne źródła energii (OZE), które zwiększają bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju i tym samym stanowią jeden z podstawowych priorytetów w rozwoju polskiej gospodarki. Prognozy odnośnie sektora energetyki odnawialnej w Polsce, przeprowadzone w ostatnich latach przez krajo(...)
»