Wszystkie artykuły w kategorii: "Zieleń Miejska"

Polecane artykuły:

Odbiór odpadów – pod spec(...)

W ostatnim czasie Ministerstwo Środowiska wyraźnie artykułuje potrzebę walki z nieprawidłowościami i patologią w obszarze odbioru odpadów komunalnych poprzez zmianę uregulowań prawnych dotyczących tej działalności. Opierając się na praktycznej wiedzy w przedmiocie możliwych mechanizmów niedozwolonych operacji na odpadach, trzeba wskazać kierunek koniecznych zmian. Sprawą nieodzowną jest ukształtowanie takich wymagań prawnych dla przedsiębiorcy odbierającego odpady k(...)
»

Wpływ mikroiniekcji na dr(...)

  Endoterapia drzew z zastosowaniem mikroiniekcji to nowe rozwiązania techniczne, umożliwiające leczenie drzew i poprawę ich żywotności w warunkach miejskich. Mikroiniekcje do aktywnego ksylemu w pniu drzew dają obiecujące wyniki zarówno w sytuacjach niedoboru składników pokarmowych, jak i w zwalczaniu w sposób przyjazny środowisku szkodników i chorób. W Europie i na świecie ciągle trwają prace mające na celu dosko(...)
»