Wszystkie artykuły w kategorii: "Środowisko"

Polecane artykuły:

Co z terenami przyrodnicz(...)

Strategie rozwoju gmin Tradycyjny rozwój wsi, utożsamiany przede wszystkim z rozwojem rolnictwa dającego zatrudnienie przeważającej liczbie jej mieszkańców, powoli przechodzi do historii, a przyszłość społeczności wiejskiej w Polsce w coraz większym stopniu zależeć będzie od wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. W związku z włączeniem Polski do Unii Europejskiej dostosowuj(...)
»

Informacje(...)

Perspektywy rozwojuW dniach 19-20 lutego br. w Puszczykowie k. Poznania odbyła się konferencja pt. „Kanalizacja Wsi – stan obecny i perspektywy rozwoju” zorganizowana przez Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Sanitacji Wsi AR w Poznaniu oraz wielkopolski oddział Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. W trakcie czterech sesji uczestnicy wysłuchali 17 referatów oraz wzięli udział w wycieczce technicznej, podczas której zwiedzili nowe obiekty kanalizacyjne w (...)
»