Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo ochrony środowiska"

Polecane artykuły:

Kierunki rozwoju i możliw(...)

Seminarium "Bioenergia w rolnictwie" - POLAGRA FARM 2003 Na poziomie lokalnym występuje stosunkowo łatwo dostępny i znaczący potencjał biomasy do wykorzystania energetycznego. Mechanizmem sprzyjającym podjęciu działań w tym kierunku jest strategia częściowej decentralizacji struktur energetycznych, zmierzająca do tworzenia lokalnych rynków energii, na których samorządy gminne staną się istotnym realizatorem polityki energetycznej państwa. Sprowadza s(...)
»

Paragrafy pod lupą(...)

Ograniczenia i zakazy cz. III W trzeciej części przedstawiam problematykę związaną z ograniczeniami i zakazami, wynikającymi z realizacji wcześniej omówionych celów środowiskowych i zasad ochrony wód. W pierwszej części artykułu omówiono wstępne i ogólne zagadnienia związane z problematyką celów środowiskowych i zasad ochrony wód, które wynikały ze zmian prawa polskiego, wprowadzonych na podstawie (...)
»