Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo ochrony środowiska"

Polecane artykuły:

„Zielona energia&#8(...)

Marcowy szczyt energetyczny w Brukseli przekonał wszystkich, że Unia Europejska bardzo poważnie traktuje kwestie związane z ekologią, a z energią wytwarzaną ze źródeł odnawialnych w szczególności. Przyjęty w stolicy Belgii program 3 razy 20 jest spójny i ma zapewnić wspólnocie europejskiej przede wszystkim niezależność oraz bezpieczeństwo energetyczne. Ramy prawne Aktualny model wsparcia wytwórców energii elektrycznej z OZE został ukształtowany w marcu 2005 r. Aby dost(...)
»

Odpowiedzialność za pielę(...)

Na gruncie obowiązujących przepisów prawa nigdzie nie określono, co kryje się pod pojęciem niewłaściwych zabiegów pielęgnacyjnych. Dlatego też prawidłowość ich wykonania powinna być oceniana z punktu widzenia nauk dendrologicznych. W dobie szybkiego rozwoju cywilizacyjnego zieleń znajdująca się na obszarach zurbanizowanych pełni wiele mocno zróżnicowanych funkcji, poczynając od kulturowych (np. zabytkowe parki), przez gospodarcze (drzewa wykorzystywane w (...)
»