Wszystkie artykuły w kategorii: "Polska Izba Ekologii"

Polecane artykuły:

Kwiecień plecień...(...)

Roman Wiertelak "Kwiecień plecień bo przeplata, trochę zimy, trochę lata". To ludowe porzekadło trafnie opisuje tegoroczną aurę pierwszej dekady tego miesiąca. Zmienność pogody w tym okresie kojarzy mi się nieodparcie z wahaniami nastrojów, jakie przeżywają baczni obserwatorzy poczynań naszych przedstawicieli w negocjacjach w sprawie wejścia Polski do Unii Europejskiej. Szczególnych doznań, ludziom związanym z gospodarką wodną, dostarcza bez wątpienia przebieg rozmów w obsza(...)
»

Na dobrej drodze (...)

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi funkcjonuje już pół roku. Wdrożenie przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.) było dla samorządów wielkim wyzwaniem. Musiały się one bowiem zmierzyć z wieloma trudnościami. Mimo obaw i sceptycznych głosów gminy radzą sobie z realizacją tego zadania. Choć dla niektórych przedstawicieli branży nadal jest zbyt wcześnie na formułowanie wniosków, od pewnego czasu pojawiają się oc(...)
»