Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Suszarnie solarne – jak w(...)

W artykule przedstawiono ocenę zasadności budowy dodatkowo ogrzewanych słonecznych suszarni osadów ściekowych w oparciu o zebrane doświadczenia eksploatacyjne z pracujących w Polsce obiektów oraz istotne dla użytkowników aspekty techniczne i technologiczne procesu suszenia osadów.   Z uwagi na implementację dyrektywy 99/31/EC w sprawie składowania odpadów, od 1 stycznia 2013 r. nastąpi zakaz przyjmowania na składowiska o(...)
»

Trzeba rozmawiać(...)

W ochronie środowiska na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat zaszła ogromna zmiana. Czy w branży drogowej również jest to odczuwalne? Oczywiście. Kiedyś w Polsce nie było wystarczającej świadomości ekologicznej. Najpierw coś robiono, a potem się zastanawiano, jakie to przyniosło szkody środowisku. A dziś raporty oddziaływania na środowisko stanowią bardzo rozbudowaną część procesu projektowego. Inna rzecz to polityka banków, które nie podejmą się fi(...)
»