Wszystkie artykuły w kategorii: "Energia"

Polecane artykuły:

O wodzie na cele przeciwp(...)

Na pytanie, czy dostarczanie wody na cele przeciwpożarowe mieści się w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, trudno odpowiedzieć. Respons zarówno twierdzący, jak i przeczący – w świetle obowiązujących „mętnych” przepisów – budzi szereg wątpliwości, a co za tym idzie – prowokuje do stawiania nowych pytań. Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. DzU z 2009 r. nr 178, poz. 1380) w art. 3 stanowi, że „osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja l(...)
»

Bezsensowna sprawozdawczo(...)

Ze sprawozdania realizacji planu gospodarki odpadami np. dla woj. małopolskiego wynika, że ilość odpadów poddanych procesom odzysku w stosunku do odebranych przekroczyła 92% (dwa lata temu – 14%), a ilość składowanych do odebranych w ciągu dwóch lat zmalała z 86,6% do 18,5%. Czy takie sprawozdanie można uznać za wiarygodne? Czy w ciągu dwóch lat można osiągnąć taki postęp w gospodarce odpadami? To nie jest fizycznie możliwe. Nie wiem tylko, czy takie wyniki to efekt(...)
»