Wszystkie artykuły w kategorii: "Drogownictwo komunikacja"

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Spór kompetencyjny pomiędzy trzema resortami, które prowadziły prace nad przygotowaniem koncepcji zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi, rozstrzygnięty. Ostatecznie jako odpowiedzialnego za opracowanie propozycji premier wskazał ministra środowiska. Decyzja podjęta 15 lipca br. jest zbieżna z przeważającym w branży „odpadowej” oczekiwaniem, by za gospodarkę odpadami odpowiadał jeden resort. Być może zatem rozstrzygnięcie prezesa Rady Ministrów jest (...)
»

Miałem sen(...)

  Marzyciele zmieniają świat – dosłownie i w przenośni. I to na wszystkich płaszczyznach działania człowieka. Dzieje się tak od niepamiętnych czasów, aż po dzisiaj. Czy idea dystrybuowania mleka w papierowych opakowaniach nie była w latach 40. XX w. obrazoburcza? I to jeszcze przy założeniu, że będzie to opakowanie lepsze od tradycyjnych szklanych. Erik Wallenberg myślał inaczej. A dzięki temu powstały kartony do płynnej żywności i firma Tetra P(...)
»