Wszystkie artykuły w kategorii: "Drogownictwo komunikacja"

Polecane artykuły:

Systemy fotowoltaiczne w (...)

W ostatnich latach coraz większą wagę przywiązuje się do bezpieczeństwa na polskich drogach. Służyć mają temu podświetlone znaki drogowe i systemy monitorowania stanu dróg. Podstawowym problemem przy instalacji tego typu urządzeń jest konieczność doprowadzenia sieci elektrycznej. Bardzo często odległość od sieci elektrycznej jest znaczna. Także podłączenie odbiornika energii znajdującego si(...)
»

Pozwolenia zintegrowane d(...)

Podstawową funkcją składowisk jest gromadzenie materiałów i substancji nieprzydatnych, zużytych czy niebezpiecznych, nie nadających się do unieszkodliwienia inaczej, w sposób zapewniający całkowitą ich separację od środowiska i jednocześnie gwarantujący bezpieczeństwo ludności i środowiska przed niepożądanymi skutkami mogącymi stworzyć zagrożenie dla życia, zdrowia lub dla środowiska w wyniku bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z różnorodnymi substancjami lub efektami procesów, jakimi one(...)
»