Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Birdwatching – bezk(...)

Radosław Gawlik członek Rady Krajowej Zieloni 2004 Birdwatching to obserwowanie ptaków w ich naturalnych siedliskach. W Wielkiej Brytanii pasji tej oddaje się około miliona osób. Na całym świecie jest blisko 80 mln hobbystów podglądających ptaki w naturze. Także w Polsce z roku na rok ich przybywa. Mamy w kraju kilka tysięcy amatorów tego frapującego zajęcia i wspaniałe warunki, aby mogło być ich znacznie więcej. Birdwatching jest formą zarówno relaksu, jak i rozwi(...)
»

Chwila spokoju?(...)

Minęło 180 dni, od daty wejścia w życie nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. To ważny termin – o tyle bowiem ustawowo przedłużono taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy. Dwa dni później minął określony w miesiącach (6 miesięcy) termin złożenia do rad gmin nowych projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków. O ile na statystykę zatwierdzonych przez dyrektorów RZGW PGW Wody Polskie taryf możemy liczyć zapewne niebawe(...)
»