Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Sankcyjne decyzje wstrzym(...)

Zapisy Prawa ochrony środowiska przewidują możliwość zastosowania w wielu przypadkach środka nadzorczego w postaci decyzji, nakazującej wstrzymanie prowadzonej działalności. Są to decyzje o charakterze nadzorczym typu sankcyjnego, związane z odpowiedzialnością administracyjną, ponieważ ich wydanie musi być poprzedzone stwierdzeniem naruszenia przez dany podmiot któregoś z podstawowych obowiązków ochronnych. Obowiązki te mogą mieć charakter ogólny bądź skonkretyzowany (uzyskanie zezwoleń dotyc(...)
»

„Sprzątanie świata – Pols(...)

Oszczędzaj. Wyłączaj. Odzyskuj. Świeć przykładem! Tematem przewodnim 14. kampanii „Sprzątanie świata – Polska” była oszczędność zasobów naturalnych, a w szczególności wody, racjonalne gospodarowanie energią oraz selektywna zbiórka i korzyści z używania produktów z recyklingu. Plakaty promujące cele kampanii i informacje merytoryczne na ten temat zostały rozesłane do 7 tys. tysięcy lokalnych organizatorów Jesi(...)
»