Gmina w procesie inwestycyjnym

wydany w Przegląd Komunalny – 2002-9
  DRUKUJ
Na marginesie dyskusji towarzyszącej wyłanianiu samorządu zawodowego inżynierów sanitarnych

Ziemowit Suligowski

Spotkania związane z tworzeniem samorządu zawodowego stały się szansą dla szerszej wymiany poglądów. W sytuacji ograniczonych możliwości finansowych, praktycznie eliminujących uczestnictwo wielu praktyków w konferencjach i seminariach, udało się doprowadzić do zgromadzenia dużej reprezentacji środowiska czynnych zawodowo inżynierów sanitarnych. Efektem tego stały się mniej lub bardziej ożywione dyskusje. Może niekiedy wygłaszano opinie zdominowane przez roszczenia, myślenie życzeniowe pomijające realia społeczno-gospodarcze, czy też anarchizujące, ale na pewno autentyczne. Nie można przejść do porządku dziennego nad uwagami dotyczącymi wielu, nie do końca spójnych i logicznie zasadnych, zmi [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus