Wszystkie artykuły w kategorii: "Środowisko"

Polecane artykuły:

Nad Niemnem(...)

O powołaniu euroregionu Niemen pomyślano w 1995 r. podczas III Bałtyckiego Forum Gospodarczego. Było ono poprzedzone porozumieniami transgranicznymi wojewody suwalskiego z przewodniczącym administracji obwodu kaliningradzkiego (Rosja) w 1992 r. oraz porozumieniem z wojewodą grodzieńskim (Białoruś) w 1994 r. Ostatecznie euroregion Niemen powstał 6 czerwca 1997 r. na podstawie porozumienia o utworzeniu Związku Transgranicznego Euroregion Niemen. 21 listopada 1997 r. zarejestrowano Stowa(...)
»

Konkluzje z Kongresu Gree(...)

Europa już dziś nie dyskutuje o tym, czy rozwijać odnawialne źródła energii, lecz pracuje nad tym, jak robić to najefektywniej. Wiele krajów wypróbowało różne podejścia systemowe do tego problemu i z wypowiedzi zaproszonych zagranicznych i krajowych gości wynika jedno: system wsparcia musi być stabilny i przewidywalny. Zasadniczo sprawdził się jedynie system cen gwarantowanych ze wszystkimi uwarunk(...)
»