Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Niepokojący brak uregulow(...)

W Polsce od lat zaniedbywane było zagadnienie prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami stałymi. Powszechnie przyjętym rozwiązaniem stał się wywóz odpadów na lepiej lub gorzej urządzone składowiska, które stanowią zagrożenie dla środowiska. Przystępując do Unii Europejskiej i podpisując Traktat Akcesyjny, Polska przyjęła na siebie zobowiązania, związane z uwzględnieniem w naszym prawie i działaniach logicznych rozwiązań systemowych gospodarki odpadami. Pojedynczy samorząd nie jest w stanie(...)
»

Daleko od oczyszczalni(...)

Piękny, sielski krajobraz, niewielu sąsiadów, to i nie przeszkadzają – po prostu raj. W takich warunkach chce mieszkać coraz więcej Polaków. A my, wodociągowcy, stajemy z tego powodu przed nowymi wyzwaniami, bo zabudowa jest rozproszona, do oczyszczalni daleko, a ludzie za miastem pragną  mieć takie same udogodnienia jak w bloku. Nad tymi problemami zastanawialiśmy się w gronie branżowców i samorządowców podczas odbywającej się tym razem w Kielcach IV Konferencji „Gospodarka wo(...)
»