Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Obszary Natura 2000 w Wie(...)

  Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 to system ochrony dziedzictwa przyrodniczego, który tworzą obszary ptasie i siedliskowe, wyznaczane z uwagi na występowanie najcenniejszych i unikatowych w skali Europy walorów – dzikiej flory i fauny. W województwie wielkopolskim utworzono aż 77 takich obszarów, w tym 19 ptasich i 58 siedliskowych, pokrywających ponad 16% powierzchni województwa. Państwa członkowskie Unii Europejskiej wdrożył(...)
»

A miało być inaczej ...(...)

Gminy zrzeszone w spółce długo i z nadzieją czekały na zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dotyczące wykreślenia obowiązku przeprowadzania referendum przy przejmowaniu od mieszkańców obowiązku usuwania odpadów w zamian za stałą opłatę wnoszoną na specjalne konto gminy. Spółka „Beskid” oraz gminy przygotowały nowy program poprawiający skuteczność racjonalnego usuwania i zagospodarowania odpadów. Polega on na uruchomieniu sortowni mechanicznej ora(...)
»