Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowa jakość gospodarki wo(...)

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą we Włoszczowie Sp. z o.o. (WZWiK Sp. z o.o.) uzyskał dofinansowanie na wykonanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Włoszczowa”. – WZWiK, jako beneficjent przedsięwzięcia, zawarł w 5 marca 2014 r. umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie projektu z  Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 200(...)
»

Możliwość utraty statusu (...)

  Jedną z kluczowych przesłanek dyrektywy w sprawie odpadów (2008/98/WE) było stworzenie ram prawnych umożliwiających państwom członkowskim zbliżenie się „społeczeństwa recyklingu”, dążącego do eliminacji wytwarzania odpadów i do wykorzystywania odpadów jako zasobu. Podstawowym założeniem szóstego wspólnotowego programu działań w zakresie ochrony środowiska, który stworzył podstawę do opracowania dyrektywy(...)
»