Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

„Wiem, że nic nie wiem” –(...)

„Wiem, że nic nie wiem” – to słynne stwierdzenie greckiego filozofa Sokratesa powinno być współcześnie stosowane jako wyznacznik podczas podejmowania decyzji. Niestety, w większości przypadków zasada ta nie znajduje zastosowania, bo wymaga pokory, uniemożliwia chodzenie na skróty i jest generalnie niewygodna. Szkoda, że takie racjonalne podejście, którego zasadność pozostaje niepodważalna, mimo upływu ponad dwóch tysięcy lat, jest dzisiaj odrzucane. Przecież każdy (...)
»

Stanowisko ZPFEO w sprawi(...)

W Ministerstwie Gospodarki 17 września br. zaprezentowany został „schemat” założeń zoptymalizowania mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł. Materiał ten ma stanowić bazę do opracowania nowej wersji projektu ustawy o OZE. Natomiast ZPFEO uważa przedłożone zapisy za słabo uzasadnione (wybór aukcji jako instrumentu wsparcia OZE) i bardzo niedopracowane. Propozycja nowego „schematu” wsparcia odnawialnych źródeł zmniejsza szanse na szybkie uzdrowien(...)
»