Wszystkie artykuły w kategorii: "Woda ścieki"

Polecane artykuły:

Kontrowersyjna propozycja(...)

Po wielu miesiącach intensywnych konsultacji, publicznych debat i spotkań branżowych komisji sejmowych Ministerstwo Budownictwa zdecydowanie wyhamowało rozwijanie modelu gospodarki odpadami, opartego na gminie i wzmocnieniu jej roli poprzez m.in. przekazanie władztwa nad strumieniem odpadów samorządom. Ministerstwo przedstawiło bowiem kolejny projekt (z 26 kwietnia br.) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który został skierowany pod obrady Rady Ministrów. &(...)
»

Polsko-norweska współprac(...)

Polskie samorządy są coraz bardziej zainteresowane uporządkowaniem lokalnej sytuacji energetycznej i podejmują liczne proenergetyczne inicjatywy, przede wszystkim w obszarze termomodernizacji budynków, modernizacji oświetlenia ulicznego czy wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Ich skuteczność w osiąganiu kolejnych, coraz ambitniejszych celów klimatyczno-energetycznych będzie jednak w znacznym stopniu zależeć od nawiązania współpracy i wymiany doświadczeń z innymi miastami oraz gminami z(...)
»