Wszystkie artykuły w kategorii: "Środowisko"

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Kolejny raz na bydgoskich targach spotykają się menedżerowie i pracownicy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz ich dostawcy, oferujący materiały, urządzenia, technologie i inne środki produkcji niezbędne do planowania, budowy i eksploatacji systemów wodociągowo-kanalizacyjnych. Dostawcami są na ogół podmioty prywatne. Planując swoje działania marketingowe, kierują się oni klarownym kryterium – uzyskaniem maksymalnego zysku. Przyjeżdżają na targi, bo spodziewają się nowych konta(...)
»

Palące regulacje biopaliw(...)

Zbigniew Kamieński zastępca dyrektora, Departamentu Bezpieczeństwa Energetycznego, Ministerstwo Gospodarki Prace nad projektem rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych zostały zakończone. Na początku lutego br. projekt zostanie przekazany Komisji Europejskiej do notyfikacji. Jeżeli po trzech miesiącach nie zostaną zgłoszone do niego uwagi (a sądzę, że kraje członkowskie Unii Europejskiej nie powinny mie(...)
»