Wszystkie artykuły w kategorii: "Rozmowa z..."

Polecane artykuły:

Energetyka wiatrowa ma pr(...)

Choć nadal nie ma ustawy o OZE, to chętnych na udział w rynku energetyki wiatrowej nie brakuje. Zakończona 25 kwietnia 2013 r. VIII Konferencja Energetyki Wiatrowej PSEW w Serocku pod Warszawą dowiodła, że branża ma nie tylko nadal ogromny potencjał, ale też może liczyć na dalszy stabilny rozwój – szczególnie w perspektywie wieloletniej. Dwa dni prelekcji i warsztatów, blisko 600 uczestników, wielkopowierzchniowe targi i ponad 40 wystawców – to główne statystyki największej branżowe(...)
»

Ustawa o utrzymaniu porzą(...)

 Emilia Kołaczek, Ministerstwo Środowiska, Warszawa Uchwalona 1 lipca 2011 r. ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (u.c.p.g.) wchodzi w życie 1 stycznia 2012 r. Biorąc pod uwagę okresy przejściowe, nowy system gospodarki odpadami komunalnymi powinien zostać wprowadzony na terenie całego kraju najpóźniej do 1 lipca 2013 r. Obecnie w Departamencie Gospodarki Odpadami trwają prace nad aktami wykonawczymi do (...)
»