Wszystkie artykuły w kategorii: "Punkt widzenia"

Polecane artykuły:

Ochrona prawna zieleni, d(...)

Kształtowanie się koncepcji Prawna potrzeba ochrony zieleni zrodziła się w latach trzydziestych ubiegłego wieku, jednak pierwsze obowiązujące przepisy pojawiły się dopiero w 1980 r. Obecnie obowiązuje ustawa, którą przygotowano i uchwalono w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Kiedy w drugiej połowie XIX wieku rodził się ruch ochrony przyrody jako konserwacji pozostałości szczególn(...)
»

Nadchodzi era słońca(...)

Impuls dla rozwoju energetyki odnawialnej dała Fundacja EkoFundusz, którą Pan przez 15 lat zarządzał. Jaka była skala tej pomocy? Czy podpisując umowy o dofinansowaniu OZE, wierzył Pan, że świat się przebudzi i powie stop dla energetyki zatruwającej środowisko?   Rzeczywiście, Fundacja EkoFundusz była pierwszą w Polsce instytucją finansową, która już w latach 1995-1997 wspierała pionierskie projekty w zakresie budowy kotłowni na (...)
»