Wszystkie artykuły w kategorii: "Polska Izba Ekologii"

Polecane artykuły:

KIGO na Targach POL-ECO S(...)

W dobie obecnych wyzwań w gospodarce odpadami i planowaniu inwestycji w przedsiębiorstwach komunalnych pomocne są ważne konsultacje poświęcone zagadnieniom prawnym, organizacyjnym i technologicznym. Konsultacje takie oferowało swoim członkom KIGO podczas tegorocznych Targów POL-ECO System 16-19 października 2017 r. w Poznaniu. Poza tym zorganizowało także spotkanie przedstawicieli regionalnych KIGO, poświęcone programowi aktywizacji regionalnej przedsiębiorstw gospo(...)
»

Przydomowe oczyszczalnie (...)

Reaktory działające w oparciu o metodę osadu czynnego to rozwiązanie coraz częściej stosowane w indywidualnych systemach oczyszczania ścieków. Na czym ono polega i jakie są jego główne zalety i wady? Biologiczne oczyszczanie ścieków opiera się na naturalnych procesach samooczyszczania, które zachodzą w każdym zbiorniku wodnym oraz w glebie, głównie dzięki aktywności drobnoustrojów. Zdolność samooczyszczania jest niewystarczająca w przypadku unieszkodliwiania ścieków(...)
»