Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Zima w przedsiębiorstwie (...)

Gdy za oknami temperatura spada, wodociągowcy ogłaszają pełną mobilizację. Zima to dla nich najtrudniejszy okres w roku, kiedy lawinowo wzrasta ilość awarii sieci, a proces produkcji wody i oczyszczania ścieków musi zostać odpowiednio zabezpieczony, żeby przebiegał sprawnie. Szczególnie trudna sytuacja występuje w przypadku dużych przymrozków i braku pokrywy śnieżnej, ponieważ strefa przemarzania gruntu osiąga wtedy największe głębokości. W takich warunkach dochodzi(...)
»

Stwierdzenie nieważności (...)

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, stanowiąc podstawowe akty polityki przestrzennej, powinny – w założeniu ustawodawcy – w jak najszerszym stopniu przesądzać o możliwych zasadach zagospodarowania danego terenu. Tym bardziej problematyczna jest sytuacja, w której plany są wadliwe. Warto przedstawić mechanizmy, które powinny wówczas zadziałać. Zgodnie z art. 28 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, istotne naruszenie zasad sporządzania pl(...)
»