Wszystkie artykuły w kategorii: "Konkurs"

Polecane artykuły:

Gerontechnologia w przest(...)

Przestrzeń komunalna jest środowiskiem osadniczym o dwóch odrębnych typach kulturowych i infrastrukturalnych: miejskim i wiejskim. Postrzega się ją i odczuwa poprzez architekturę jej krajobrazu naturalnego i stworzonego. Najczęstszym psychofizycznym spotkaniem człowieka z tą przestrzenią jest wyjście na ulicę czy drogę. Architekturę przestrzeni komunalnej tworzą dwie spójne, interaktywne, odmienne grupy czynników. Pierwsza to czynniki materialne(...)
»

Osady ściekowe – gorący p(...)

W Norwegii 78% osadów z oczyszczalni ścieków przeznacza się na użyźnianie pól, w Danii i Wielkiej Brytanii – ponad 70% jest wykorzystywanych rolniczo. W Polsce wciąż przeważa przekonanie, że to niebezpieczny odpad i ekologiczna bomba, której lepiej nie ruszać. Brak proekologicznych przepisów sprawia, że cenny nawóz marnuje się na składowiskach w zbyt dużej ilości. Ze względu na przepisy unijne, od 1 stycznia 2016 r. będzie obowiązywał zakaz składowania osadów. To bardzo poważny prob(...)
»