Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Jak usprawnić system?(...)

Ideą systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 jest ciągłe doskonalenie, mające na celu realną poprawę ogólnych efektów działalności środowiskowej danej organizacji. W przypadku zakładów zagospodarowania odpadów komunalnych sprostanie temu wyzwaniu zdaje się jednak niemożliwe bez realnego zaangażowania kierownictwa, personelu zakładu oraz lokalnych społeczności. To oni bowiem decydują o ks(...)
»

Ochrona przed uciążliwośc(...)

Skądinąd sympatyczne ptaki mogą stać się uciążliwym sąsiadem skupisk ludzkich i zmorą służb komunalnych. Aby temu zapobiec, nie wyrządzając jednocześnie krzywdy naszym skrzydlatym przyjaciołom, można sięgnąć do najnowszych rozwiązań technicznych. Od zarania dziejów jednym z podstawowych środków w walce człowieka z innymi stworzeniami był dźwięk. W dzisiejszych czasach, dzięki odkryciu przetwornika zamieniającego impulsy elektryczne na ciśnienie akustyczne, możliwe jest wytwarza(...)
»