Wszystkie artykuły w kategorii: "Energia"

Polecane artykuły:

"Czy wciąż pod wiatr?" - (...)

Na temat tego, czy warto inwestować w energetykę wiatrową z Wojciechem Romaniszynem – wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Energetyki Wiatrowej, właścicielem pierwszej w Polsce elektrowni wiatrowej – rozmawia Urszula Wojciechowska Po ponad trzech latach, tyle upłynęło od naszej rozmowy (PK 2/99), może Pan zapewne dokonać pewnej analizy – czy warto i czy wciąż jest pod wiatr? w tworzeniu realnego i trwałego rynku ener(...)
»

Umarzanie kar pieniężnych(...)

Umarzanie kar pieniężnych wymierzonych na podstawie ustawy o ochronie przyrody, cz. 1 Jedynym kryterium mającym znaczenie przy wymierzaniu kar pieniężnych na podstawie art. 88 ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2009 r. nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) jest potwierdzenie wystąpienia stanu naruszenia prawa przez posiadacza nieruchomości, na której rosły drzewa lub krzewy. Natomiast sama wysokość kary nie jest uzale(...)
»