Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Selektywna zbiórka bioodp(...)

Szacuje się, że całkowita ilość bioodpadów wytwarzanych rocznie w Unii Europejskiej wynosi od 76,5 do 102 mln Mg odpadów spożywczych i ogrodowych zawartych w zmieszanych odpadach komunalnych stałych oraz do 37 mln Mg odpadów pochodzących z sektora produkcji napojów i żywności. Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach wprowadziła do obiegu prawnego nowe pojęcia i definicje w zakresie gospodarki odpadami. Przez bioodpady rozumie się ulegające biodegradacji odpady z ogro(...)
»

Nadwiślański tygrys(...)

Andrzej Aumiller poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej z-ca przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Według rankingu opracowanego przez ekspertów z amerykańskich uniwersytetów Columbia i Yale, dotyczącego zaawansowania poszczególnych państw w dziedzinie ochrony środowiska w ubiegłym roku, krajem najbardziej przyjaznym środowisku okazała się Finlandia, zaś największym trucicielem Korea Północna. Pod uwagę brane było 21 czynników, m.in. emisja gazów ciep(...)
»