Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Działania dają efekty(...)

Ekologiczne imprezy i działania, zmierzające do poprawy i ochrony środowiska, na stałe zapisały się w kalendarzu Urzędu Miasta w Sieradzu. Już od siedmiu lat wraz z Biurem Wystaw Artystycznych miasto organizuje Międzyszkolny Konkurs Malarski „Muralia”, któremu co roku przyświeca inne hasło z zakresu ochrony środowiska. (...)
»

Aktualny stan prawny w za(...)

Przełom lat 2001 i 2002 przyniósł istotne zmiany w zakresie prawodawstwa ochrony środowiska, w tym dotyczące gospodarki odpadami. Głównym powodem zmian była konieczność transpozycji wymagań Unii Europejskiej w związku z przewidywaną akcesją Polski, ale również chęć wdrożenia rozwiązań przyczyniających się do coraz lepszej ochrony środowiska w naszym kraju. W zakresie gospodarki odpadami podstawowy akt prawny stanowi Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU Nr 62, poz. 628, (...)
»