Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Sylwetka absolwenta i pro(...)

„Polska nauka jest niedoinwestowana, poziom dydaktyki i badań obniża się, programy nauczania są w porównaniu do europejskich przestarzałe, a jeszcze się je przycina, bo brakuje pieniędzy nawet na zwykłe zajęcia. Studenci uczą się w dużych, kilkudziesięcioosobowych grupach, stając się dla wykładowców anonimową masą. Nie ma mowy o indywidualnej pracy i rozw(...)
»

Dokumenty nieuzupełnialne(...)

Artykuł 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (P.z.p.) nakazuje zamawiającemu wzywać wykonawców do uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń, których brakuje w ofercie lub które zawierają błędy. Istnieje jednak pewna grupa dokumentów, które nie podlegają uzupełnieniu. W pewnym postępowaniu jeden z wykonawców wniósł wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej. W jej treści zapisano: „Podejmujemy się b(...)
»