Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Inwestycje(...)

  Zabytkowe parki Muzeum Pałac w Wilanowie rozstrzygnęło przetarg na rekonstrukcję i rewitalizację trzech parków – parku Zuga, parku Boskietów oraz otoczenia Pompowni. Odnowiony zostanie także taras dolny wraz z boskietami, które wzbogacają nabrzeże. Najkorzystniejszą ofertę złożyło przedsiębiorstwo Consensus z Warszawy. Celem projektu jest przywrócenie walorów kompozycyjno-przyrodniczych temu cennemu, zabytkowemu zało(...)
»

Trzeba się angażować. Roz(...)

Adam Wajrak – tegoroczny laureat przyznawanej przez firmę Abrys Nagrody Pracy Organicznej w Ochronie Środowiska im. Wojciecha Dutki w kategorii „Dziennikarz”. Nagrodzony podczas Gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON autor wielu publikacji o tematyce przyrodniczej, w tym książek przeznaczonych dla najmłodszych jest dziennikarzem „Gazety Wyborczej”. Mieszka w lasach Białowieży, gdzie obserwuje i opisuje przyrodę w artykułach, książkach i materiałach dla tele(...)
»