Wszystkie artykuły w kategorii: "Zieleń Miejska"

Polecane artykuły:

Co z tymi RIPOK-ami?(...)

Wiele samorządów, działając indywidualnie lub wspólnie w różnego rodzaju strukturach międzygminnych, a także nieliczne podmioty prywatne jakiś czas temu podjęły wysiłek budowy regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Zostały one ujęte w wojewódzkich planach gospodarki odpadami (WPGO). Status RIPOK-u daje instalacji szereg przywilejów, ale nakłada na nią także sporo obowiązków. Od początku tego roku pojawiało się w tym zakresie coraz więcej pytań, wątpliwości (...)
»

Z przyczyn niezależnych(...)

  Przyjmowany do eksploatacji dużej wartości majątek bezpośrednio wpływa na wysokość amortyzacji i podatku od nieruchomości, które zajmują znaczne pozycje w kosztach przedsiębiorstw wodociągowych. Koszty działalności przedsiębiorstw są kalkulowane przy konstrukcji wniosku taryfowego, co szczegółowo opisuje Rozporządzenie Ministra Budownictwa z 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o z(...)
»