Wszystkie artykuły w kategorii: "Rozmowa z..."

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Wysoki urzędnik od ochrony środowiska jednego z dużych miast w Polsce przepytywany był przez lokalną gazetę co mają robić mieszkańcy z zużytymi bateriami, tak by nie trafiały do śmietnika wraz z innymi odpadami. Z rozbrajającą szczerością odpowiada, że nie wie co z nimi zrobić. Nie zna też firmy, która mogła by się zajmować ich recyklingiem. Odsyła za to do innego wydziału urzędu miasta bo to oni „powinni więcej wiedzieć”. I jak tu wierzyć w optymizm Janusza Mikuły, dyrekt(...)
»

Ustawa o zużytym e-sprzęc(...)

Pierwszym aktem prawnym określającym ogólne obowiązki w zakresie zagospodarowywania zużytego sprzętu, które powinny być przyjęte na terenie Unii Europejskiej, była dyrektywa 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dyrektywa ta obliguje państwa członkowskie do osiągnięcia poziomu zbierania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w ilości nie mniejszej niż 4 kg/mieszkańca rocznie. Wyznaczony poziom powinien być osiągnięty do 31 grudnia 20(...)
»