Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator"

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Kierunki zachodzących w Polsce zmian zostały określone transformacją ustroju gospodarczego i odbudową samorządu terytorialnego. Uruchomiły one procesy, które obecnie przekształcają przestrzenną organizację gospodarki. Najwyższy stopień złożoności wykazuje przestrzenna organizacja systemu społeczno-gospodarczo-przyrodniczego. Obecnie analizuje się celowe przeznaczanie terenów i zasad ich zagospodarowania oraz przestrzenne wymiary systemów społeczno-gospodarczych, jednak niezbędne jest przy tym po(...)
»

Jak być przyjaznym dla śr(...)

Stowarzyszenie Energii Odnawialnej (SEO), które powstało w 2001 r., jest rozwijającą się organizacją, zajmującą się propagowaniem wiedzy z zakresu ochrony środowiska, w tym również szeroko pojętą energią odnawialną. Jest platformą wymiany doświadczeń między członkami stowarzyszenia i stanowi obszerną oraz cenną bazę informacyjną dla szeregu organów administracji, począwszy od ministerstw i funduszy państwowych, a kończąc na gminach i samorządach oraz proekologicznych organizacjach pozarządowych.(...)
»