Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator"

Polecane artykuły:

Wpływ warunków miejskich (...)

Powszechnie wiadomo, że warunki panujące w miastach nie sprzyjają właściwemu wzrostowi drzew, krzewów i innej roślinności. Można to zaobserwować podczas spacerów. W różnych miastach sytuacja ta może być bardzo zróżnicowana. Szerokie i nieosłonięte przestrzenie ulic sprzyjają tworzeniu się "tuneli aerodynamicznych" i powodują utratę wody, która i tak w naszych warunkach jest deficytowa. Ciągle w sposób mniej lub b(...)
»

Plany i programy gospodar(...)

W nowej dyrektywie ramowej odrębny rozdział (rozdz. V) poświęcono planom i programom gospodarowania odpadami, wprowadzając pewne nowości. Utrzymane zostało jednak założenie, iż każde państwo członkowskie powinno przede wszystkim przyjąć pokrywający całe terytorium jeden lub zespół (system) planów gospodarki odpadami. Plany takie powinny zawierać analizę bieżącej sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami, określać środki, jakie należy zastosować, aby udoskonalić ra(...)
»