Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka przestrzenna"

Polecane artykuły:

Od Redaktora(...)

Minister Henryk Kowalczyk podczas naszej debaty stwierdził, że wprowadzenie ROP to jego marzenie. Nie tylko jego. W przygotowanie prawnych rozwiązań powinni być włączeni wszyscy interesariusze.   Rosnących kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami nie dało się dłużej utrzymać bez podnoszenia cen. Wyniki rozstrzyganych w ostatnich miesiącach przetargów nie pozostawiają złudzeń. Jeśli gdzieś nie podniesiono jeszcze opłaty za zagospodar(...)
»

Problemy, problemy, probl(...)

Coraz mniej czasu pozostało nam do 1 maja 2004 r. Będziemy wtedy świętować podwójnie: Święto Pracy i święto przystąpienia do Unii Europejskiej. Od naszego przygotowania zależy, które z tych świąt będzie obchodzone radośniej. Obecnie w polskim prawie w zakresie gospodarki odpadami pozostają obszary nieuregulowane, nie wspominając już o niezbędnej nowelizacji ustawy o obowiązkach przedsiębiorców. Niezależnie od zapewnień przewodniczącego Sejmowej Komisji Europejskiej o wysiłkach czynionych prze(...)
»